Chen Yanlin – kako vaditi / how to practice

Med številnimi napotki kako pristopiti učenja taijija, so v teh krajih izkušnje Chen Yanlina, kitajskega mojstra iz Šanghaja malo znane, a zelo koristne.

Spodaj je kratka predstavitev Chen Yanlina in kratek odlomek iz njegove znane knjige naslovljene preprosto Taijiquan. Knjiga je bila izdana v dvajsetih letih prejšnjega soteltja.Taijiquan ni bila Chen Yanlinova edina knjiga. Če ima kdo kakšen izvod katere koli njegove knjige v katerem koli meni razumljivem jezik (slo, nem, angl, cro/ser), bi mu za posredovanje bil zelo hvaležen. Moj e-naslov sliši na osonkar at gmail.com.chenyanlin_1

chenyanlin_2chenyanlin_3

chenyanlin_4

chenyanlin_5

chenyanlin_6

chenyanlin_7

Prava malenkost, a ne.

Advertisements

Standardi poučevanja taijiquana in qigonga v Avstriji

V Sloveniji ne premoremo skupnega verificiranja znanja in sposobnosti poučevanja taijija (in qigonga). Pri nas lahko veščino poučuje vsakdo, ki si je sposoben zagotoviti prostor in vadbenike. Kar pa ne pove nič o njegovi kvaliteti in sposobnosti predajanja znanja. Glede na razširjenost taijiquana in qigonga bi bilo v Sloveniji potrebno uvesti enoten sistem certificiranja znanja in tako zagotoviti pogoje za kvalitetnejši razvoj veščine.

O sistemih certificiranja znanja smo na tem blogu že pisali, spodaj pa je preveden izvleček standardov za pridobitev vadbenega certifikata za taiji in qigong, ki ga je za svoje potrebe izdelalo Združenje učiteljev/ic qigonga in taijiquana Avstrije (IQTÖ – Interessenvertretung der QigonglehrerInnen und TaijiquanlehrerInnen Österreichs). Njihov link je tukaj.

Združenje samo ne izvaja poučevanja, izobrazba se dokumentira v knjižici, seznami učiteljev so javno dostopni. Standardi imajo dve stopnji: voditelj tečaja in učitelj.

STOPNJE PRI POUČEVANJU TAIJIQUANA

Stopnja 1: vodja/voditeljica tečaja

Upravičen voditi splošne skupine na začetniški in začetniško-napredni ravni obvladovanja.

Pogoji:

 • za seboj mora imeti vsaj tri leta vadbe in 400 učnih ur

 • poznati mora tradicionalne stile

 • obvladati mora vsaj eno znano prostoročno solo formo s sledljivim poreklom

 • formo mora izvajati v skladu z načeli taijiquana: sproščeno, stabilno, tekoče, osredotočeno, orientirano, centrirano, ekonomično pri figurah in v gibanju

 • izvajanje forme mora biti brez očitnih zdravju škodljivih gibov

 • mora znati podati primere uporabe načela taijiquana v vsakdanjem življenju

 • mora znati figure in gibanje iz forme razložiti v njihovi samoobrambeni rabi, pri čemer je pomembna didaktična vrednost ponazoritve v pogojih poučevanja

 • mora imeti dovolj znanja za praktičen prikaz odrivanja rok (Tui Shou/Push Hands), pri čemer sta kriterija uporabnost in razumljivost.

400 učnih ur mora vsebovati:

 • 257 ur prakse taijiquana (od tega vsaj 48 ur teorije o: filozofiji, načelu yin-yang, petih elementih, qiju, meridijanih, osnovah taijiquana,…)

 • 24 ur gibalnega qigonga in meditacije

 • 60 ur odrivanja rok in njegove praktične uporabe

 • 12 ur didaktike oz. metodike poučevanja

 • 12 ur znanj iz prve pomoči (velja tudi potrdilo od primerne državne institucije, potrdilo ne sme biti starejše od treh let)

 • 12 ur anatomije in zahodnjaške fizionomije (velja tudi eksterno potrdilo)

 • 15 ur učne asistence

Stopnja 2: učitelj/učiteljica

Upravičen/upravičena poučevanja taijiquana na zahtevnejši stopnji ter za osebnostno naravnano uporabo taijiquana na različnih življenjskih področjih.

Pogoji:

 • skupaj vsaj 6 let prakse: stopnja 1 + vsaj nadaljna 3 leta vadbe z minimalno 270 učnimi urami, ki morajo biti setavljene kot zapisano spodaj

 • potrdilo o lastni učni dejavnosti v obsegu vsaj 100 ur

 • dodatnih 270 učnih ur

 • znanje dodatne dolge forma ali forma z pomagali (orožje)

 • poglobljena znanja iz odrivanja rok in samoobrambe

 • nadgradnja strokovnega izobraževanja

 • minimalna starost ob zaključku druge stopnje: 25 let.

270 učnih ur mora vsebovati:

 • 135 ur taijiquan prakse in teorije

 • 60 ur odrivanja rok in njegove praktične uporabe

 • 30 fakultativnih ur (področja: meditacija, čigong, prehrana, kaligrafija, delo s telesom)

 • 10 ur anatomije/fiziologije

 • 20 ur samospoznavanja (po lastni izbiri)

 • 15 ur supervizije (coachinga) pod vodstvom drugega učitelja

STOPNJE PRI POUČEVANJU QIGONGA

Stopnja 1: vodja/voditeljica tečaja

Upravičen/upravičena voditi splošne skupine na začetniški in začetniško-napredni ravni obvladovanja.

Pogoji:

 • vsaj 3 leta in 350 učnih ur izobrazbe

 • podajanje ponovljivega qigonga v gibanju in mirovanju

 • izvajanje v skladu z načeli qigonga

 • v izvajanju ne sme biti nobenih očitnih zdravju škodljivih gibov

 • poznavanje kontraindikacij za qigong.

350 učnih ur mora vsebovati:

 • 291 ur qigong prakse (od tega vsaj 48 ur teorije o: filozofiji, načelu yin-yang, petih elementih, qiju, meridijanih, osnovah qigonga,…)

 • 12 ur didaktike/metodike

 • 12 ur znanj iz prve pomoči (velja tudi potrdilo od primerne državne institucije, potrdilo ne sme biti starejše od treh let)

 • 20 ur anatomije in zahodnjaške fizionomije (velja tudi eksterno potrdilo)

 • 15 ur učne asistence.

Stopnja 2: učitelj/učiteljica

Usmerjen/usmerjena na poučevanje qigonga na zahtevnejši stopnji ter za osebnostno naravnano uporabo qigonga na različnih življenjskih področjih.

Pogoji:

 • skupaj vsaj 6 let prakse: stopnja 1 ali dokazilo o potrebnih kvalifikacijah + vsaj nadaljna 3 leta z minimalno 270 učnimi urami, ki morajo biti setavljene kot zapisano spodaj

 • potrdilo o lastni učni dejavnosti v obsegu vsaj 100 ur

 • minimalna starost ob zaključku druge stopnje: 25 let.

270 učnih ur mora vsebovati:

 • 195 ur qigong prakse in teorije

 • 30 fakultativnih ur (področja: meditacija, čigong, prehrana, kaligrafija, delo na telesu)

 • 10 ur anatomije/fiziologije

 • 20 ur samospoznavanja (po lastni izbiri)

 • 15 ur supervizije (coachinga) pod vodstvom drugega učitelja

1 učna ura = 50 minut.

Maksimalno 1/3 ur je lahko izvedena v zasebnih poučevanjih (2 skupinski učni uri = 1 zasebna učna ura).

Standardi so v Avstriji veljavni od 01.01.2003, osveženi so bili 15. februarja 2005.

WCTAG Dao Camp Rogla 2008

Drugi teden v juliju sem na Rogli dopustoval prav v času, ko se je tam odvijal deseti Dao Camp nemške podružnice svetovne zveze družine Chen iz Chenjiagoua na Kitajskem. Celotno ime združenja je World Chen Taijiquan Association (WCTA), nemška podružnica ima na koncu kratice še ime države, Germany (WCTAG).

WCTA in njeno nemško zvezo sta leta 1994 skupaj ustanovila Chen Xiaowang (Chenjiagou, Kitajska) in Jan Silberstorff (Hamburg, Nemčija) in od takrat je nemška zveza tudi najbolj aktivna podružnica WCTA na zahodu. Zveza je nastala z namenom širitve in ohranjanja izvornega taijiquana družine Chen.

Ena od vsakoletnih aktivnosti WCTAG je ozvedba Dao Campa, ki je letos že desetič potekal na Rogli. Tudi letos je prišel, kakor ga imenujejo, veliki mojster (grandmaster, GM) Chen Xiaowang. Takole na oko je sodelovali približno 120 ljudi vseh starosti, večina je imela začetno težavnostno stopnjo veščine že za seboj. Program in cenik Dao Campa si lahko ogledate tukaj.

Sam na kampu nisem sodeloval, sem si pa nekajkrat ogledal potek vaj in delavnic, ter se pogovarjal z nekaterimi udeleženci, med ostalimi tudi z Janom Silverstorffom. Jan se je izkazal za zelo komunikativnega, zgovornega in prijetnega človeka. Znotraj organizacije WCTA ima status strokovnega voditelja programa (ausbildungsleiter), kar je najvišji nivo znotraj podružnic. WCTA ima podrobno izdelan sistem izobraževanja. Nivo pod vodjo programa je vaditelj (ausbilder), trenutno jih je v WCTAG šest, od lanske jeseni tudi prva ženska. Claudia Mohr je za pridobitev naziva lani jeseni opravila sedem urni izpit, deloma pred Chen Xiaowangom. Nazivi si potem sledijo takole: učitelj, vodja tečajev in vodja vaj ali asistent na vajah. Za vodjo vaj je potrebno dokazljivo delati vsaj dve leti, za vodjo tečajev štiri, za učitelja osem, za vaditelja pa vsaj deset let. Več o sistemu poklicnega izobraževanja lahko izveste tukaj (v Nemčiji) in tukaj (v Avstriji).

Vsi člani in članice WCTA ob vpisu v zvezo dobijo izkaznice, kamor se vpisujejo opravljeni izpiti ali sodelovanja na seminarjih, delavnicah in podobno.

Sistem izobraževanja je del vsenemško sprejetega sistema izobraževanja znotraj krovnega združenja za taijiquan in qigong.

Silberstorff je že nekaj let osebni učenec Chen Xiaowanga in tudi uradni družinski član Chenov iz Chenjiagoua. Kar pomeni, da je v taiji in ostale borilne veščine vložil večino svojega časa in talenta. Leta 1989 je položil izpit za učitelja borilnih veščin pred kitajsko državno komisijo za borilne veščine, ime pa si je ustvaril s sodelovanjem (in zmagovanjem) na številnih turnirjih. Mnogokrat je bil izzvan na dvoboj, čeprav dueliranje zavrača. Sam sem bil zelo presenečen ob dejstvu, da takšen način merjenja veščine in moči še zmeraj obstaja.

Pri WCTA pravijo, da šola deluje po načelu družine, kar pomeni dvoje: da med člani ni skrivnosti in da se z načinom življenja poskuša čim bolj približati ruralnemu ali kmečkemu načinu življenja. Verjetno s tem mislijo naraven način življenja in trdo delo. Iz tega izhaja tudi tradicija retreata (angl.) oziroma umika iz sveta in osredotočanja na vadbo veščine. Kitajski izraz za umik je „grenka hrana“.

WCTA je zelo uspešen pri širjenju šole zaradi transparentne organiziranosti, možnosti pridobitve resne poklicne izobrazbe in uglednega ter izobraženega vodstva. Šola gradi na osebnosti in znanju Chen Xiaowanga in Jana Silberstorffa. Združenje izdaja letno strokovno revijo, priročnike, DVD-je in ostalo literaturo. Vse našteto je bilo moč kupiti tudi na Dao Campu, kjer so prodajali tudi meče in obleke. Kovinski meč s fiksno konico je stal 70 evrov.

Sam sem nabavil izvod revije za 2008 in zbornik najboljsih člankov o taijiquanu iz let 1993-95.

Dao Camp je na Rogli letos potekal zadnjič, ker ga bodo zaradi prevelikega vrveža in razvoja turizma na Rogli preselili, verjetno v Bolgarijo.

Dao Camp priporočam resnim vadbenikom in vadbenicam, predznanje šole Chen je priporočljivo.

%d bloggers like this: